AİLƏ ÜZVLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLARIN DAXİL EDİLMƏSİ

JOHN DOE NİZAMİ QIZI

GƏLİRİN NÖVÜ :
SON 12 AYDAKI CƏM MƏBLƏĞ :